Oferta

Kursy języka angielskiego odbywają się w grupach max. 8-osobowych, dostosowanych czasowo i merytorycznie do wieku słuchaczy.

Oferta Kreatywnej Szkoły Językowej obejmuje zarówno lekcje języków obcych, jaki i bogatą gamę zajęć dodatkowych. Warsztaty kulturowe, plastyczne i tematyczne zostały opracowane tak, by utrwalić materiał realizowany w poprzednim miesiącu bądź poszerzyć słownictwo.